Novinky

30.12.2020 Provoz SVČ Vratimov uzavřen

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání. Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021 zakázána.

Vyhlašujeme 18. ročník Dětské novinářské ceny

12.02.2016 Dům dětí a mládeže vyhlašuje další ročník Dětské novinářské ceny, tantokrát s tématem "Hudba". Rádi fotíte, píšete nebo se věnujete videu či audiu. Jedinečná příležitost se přihlásit do naší tradiční soutěže.


PROPOZICE „DĚTSKÉ NOVINÁŘSKÉ CENY 2016“

Pravidla soutěže
 
I. Účastníci
 
Děti a mládež Moravskoslezského kraje v těchto kategoriích:
1. kategorie - žáci základních škol
2. kategorie - žáci středních škol
 
II. Téma (motto)
 
„HUDBA“
 
III. Soutěžní práce
 
1. Každá práce musí mít originální název, který nebude totožný s mottem.
 
2. Forma soutěžních prací:
Podmínkou je dodržení novinářského žánru v některé z těchto oblastí:

  • Psaný text
  • Foto – KID PRESS PHOTO
  • Video
  • Audio
 
3. Soutěžní práce musí být zaslány v elektronické formě na e-mailovou adresu dnc@ddmvratimov.cz.
 
4. Soutěžní práce přijímáme do 10. května 2016 včetně. Po tomto datu nebudou práce přijímány.
 
5. Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací proběhne 10. června 2016 v 10 hod v sále Domu dětí a mládeže Vratimov, Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov za přítomnosti patrona soutěže Martina Straky (novináře, reportéra, profesionálního fotografa, autora knih, komentátora automobilových závodů…).
 
IV. Požadované údaje
 
1. Všichni soutěžící musí společně s vlastním příspěvkem zaslat svoje kontaktní údaje: jméno, datum narození, adresa, škola, e-mail, telefon.
 
2. Organizátor se zavazuje, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity ani poskytnuty třetím osobám.
 
V. Autorská práva
 
Odesláním práce autor čestně prohlašuje, že přihlašovaný text je výhradně jeho vlastním dílem a dosud nebyl nikde publikován. Autor zároveň vyjadřuje svůj souhlas s případným zveřejněním svého textu v prostředcích vyhlašovatele a organizátorů soutěže a to bez nároku na honorář.
 
VI. Hodnocení a odměny
 
Soutěžní práce bude hodnotit odborná komise. V každé kategorii budou udělena tři místa. Oceněné práce budou publikovány v Newsletteru DDM Vratimov v tištěné formě a v elektronické formě na internetových stránkách DDM Vratimov.
 
VII. Závěrečná ustanovení
 
1. Organizátoři nejsou odpovědni za zrušení, odložení nebo změnu soutěže způsobené nepředvídanými okolnostmi.
2. Proti rozhodnutí komise se nelze odvolat.
3. Účast v soutěži předpokládá plný souhlas s předloženými pravidly.
 
Ve Vratimově 8. 2. 2016
 
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov
Dana Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje Ostrava
Bc. Miroslav Kaňok, DiS., realizátor soutěže