Novinky

01.09.2021 Nabídka kroužků na šk. rok 2021/2022

Od 1. září od 8 hodin bylo spuštěno přihlašování na nový školní rok. Koukněte na naši bohatou nabídku kroužků.

Poděkování za poskytnutí finanční podpory

29.10.2016 Dům dětí a mládeže Vratimov je školské zařízení zájmového vzdělávání. Našim posláním je smysluplné naplňování volného času dětí, mládeže i dospělých. Námětů na činnost máme dostatek, jediné, na co narážíme při jejich realizaci, jsou finance. A právě tento „detail“ nám v případě projektu „Mezigenerační piknik“ pomohl vyřešit náš dobrovolný spolupracovník pan David Panek. Jako zaměstnanec firmy AWT nám umožnil, náš projekt podat v rámci sponzorského programu pro zaměstnance AWT JSME MY. 
Dům dětí a mládeže Vratimov (DDM) působí v Regionu Slezská brána (RSB), který tvoří obce Vratimov, Paskov, Řepiště, Václavovice, Sedliště, Šenov, Kaňovice, Žabeň, Sviadnov. V posledních letech se nám velmi dobře daří mezigenerační propojení mezi dětmi a seniory. Z této spolupráce vznikla vědomostní soutěž, kde pomáhají děti seniorům a senioři dětem řešit soutěžní otázky týkající se života v našem regionu. Letošním tématem soutěže byla příroda regionu Slezská brána. Právě pro účastníky této soutěže byl určen projekt Mezigenerační piknik, jako odměna.
 
Plán výletu jsme připravovali společně s panem Davidem Pankem. Našim záměrem bylo seznámit účastníky s činností firmy AWT rekultivace. Společně jsme navštívili přehradu Olešná, kde probíhají rekultivační práce firmy AWT. S odborným výkladem vedoucího stavby, jsme si měli možnost prohlédnout staveniště a velké bagry přímo při práci. Tato část výletu nadchla především seniory, kteří pamatují výstavbu přehrady Olešná a měli spoustu dotazů. Dalším zastavením našeho výletu byl DinoPark Ostrava v Doubravě.  Jde o využití plochy po rekultivaci firmou AWT. K naší velké radosti se tato část výletu líbila všem účastníkům napříč generacemi. Výlet jsme zakončili malým občerstvením, při kterém jsme společně celou akci vyhodnotili.
 
Ať chceme nebo nechceme, žijeme v regionu, který je velmi ovlivněn důlní těžbou a těžkým průmyslem. Jsme proto rádi, že existují firmy, jako je AWT Rekultivace, jejímž mottem je „Návrat k čisté přírodě“. Jelikož tématem letošní soutěže byla příroda našeho regionu, jsme přesvědčení, že touto akcí se nám podařilo propojit hned několik důležitých momentů. Jednak jde o propojení mezi seniory a dětmi, o vztah k regionu, ve kterém žijí a v neposlední řadě o pocit odpovědnosti k životnímu prostředí.
 
Děkuji tímto jménem všech účastníků Mezigeneračního pikniku firmě AWT Rekultivace za jejich finanční podporu naší akce. Díky Vám se nám podařilo připravit důstojnou odměnu pro účastníky naší vědomostní soutěže.
 
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka Domu dětí a mládeže Vratimov