Novinky

30.12.2020 Provoz SVČ Vratimov uzavřen

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání. Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je od 27. prosince 2020 do odvolání zakázána.

Informace o kroužcích

27.11.2016 Kroužky DDM Vratimov probíhají od října do konce května. Rodiče přihlašují děti do kroužku na celý školní rok. Zápisné do kroužku je kalkulováno na každý kroužek zvlášť. Při stanovení ceny bereme v potaz náročnost na vybavení kroužku, pronájmy prostor, pojištění dětí, mzdu vedoucího kroužku, režijní náklady zařízení a předpokládaný počet dětí v kroužku. Zápisné je kalkulováno na počet lekcí, které na daný kroužek vycházejí. Je vždy uvedeno za celý školní rok. Ve výjimečných případech je možno zápisné rozložit do dvou splátek na základě písemné žádosti rodičů (uložena v dokumentech na webu DDM Vratimov nebo vytištěná na recepci). Žádost schvaluje ředitelka DDM Vratimov. V případě schválení žádosti musí být poslední splátka uhrazena do 31. 12. 2016.
Ředitelka DDM Vratimov může na základě písemné žádosti rodičů při splnění předepsaných podmínek poskytnout slevu až 100 % z ceny zápisného (bližší informace na webu nebo osobně).
Údaje ze statistického výkazu: v letošním školním roce jsme nabídli na všech našich pobočkách 118 kroužků, které v současné době navštěvuje 971 účastníků. Všem účastníkům se snažíme vytvořit příjemné prostředí a podmínky pro smysluplné trávení volného času. Jsme otevřeni Vašim postřehům a požadavkům. Našim cílem je „Váš volný čas pod naší střechou“.
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov