Novinky

01.09.2021 Nabídka kroužků na šk. rok 2021/2022

Od 1. září od 8 hodin bylo spuštěno přihlašování na nový školní rok. Koukněte na naši bohatou nabídku kroužků.

KŘÍŽEM KRÁŽEM SLEZSKOU BRÁNOU.

31.05.2017 Letos již po osmé pořádal Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace (dále jen DDM) soutěž pro školy Regionu Slezská brána „Křížem krážem Slezskou bránou“. Vyhlašovatelem soutěže byl svazek obcí Region Slezská brána (RSB). Soutěž proběhla v paskovském kině 28. dubna 2017 v dopoledních hodinách. V letošním roce jsme pro soutěž zvolili zcela odlišný formát. Důvodem bylo přistoupení nových obcí do RSB. Našim záměrem bylo umožnit účast v soutěži i dětem těchto obcí. Proto děti nesoutěžily ve vědomostech o našem regionu, ale v prezentaci své obce. Našim cílem bylo podpořit pozitivní vztah dětí  ke své obci, místu „kde žiju“. Záměrem bylo umožnit žákům škol vytvořit prezentaci své obce a pozvánku do jejich školy či na zajímavá místa obce.
Předpokládali jsme, že tímto způsobem se budou mít účastníci soutěže možnost navzájem seznámit s ostatními obcemi našeho mikroregionu. V rámci udržitelnosti našeho projektu Centrum dětské komunikace a spolupráce s dětskou internetovou TV Pantuška měly školy možnost objednat si u DDM workshop zdarma. Naši lektoři Petr Macura, profesionální kameraman, a Alice Taussiková, scénáristka, dramaturgyně a redaktorka ČT, PR tisková mluvčí Komorní scény Aréna, pomohli soutěžním týmům s přípravou volné části soutěže. Soutěž hodnotila odborná porota ve složení Miroslav Lysek – projektový manažer Regionu Slezská brána, Eva bělohlavá – pedagog volného času, pracovala v kultuře, vzděláním novinářka, Dagmar Valášková – tajemnice Eroregionu Beskydy, Romana Pszczolková Kubicová – novinářka,  Jakub Tichý – ředitel Národního domu Frýdek-Místek. Za jejich skvělou práci moc děkujeme. Výsledky soutěže jsou následující:
Kategorie A) – žáci prvního stupně
1.           ZŠ Paskov – Město Paskov
2.           ZŠ a MŠ Sviadnov – Obec Sviadnov
3.           ZŠ a MŠ Václavovice – Obec Václavovice
Kategorie B( - žáci druhého stupně
1.         ZŠ Vratimov – Datyňská – Město Vratimov
2.         ZŠ a MŠ Raškovice – Obec Raškovice
3.         Jubilejní Masaryková ZŠ a MŠ Sedliště – Obec Sedliště
 
Ve stejný den v odpoledních hodinách proběhla akce pro seniory našeho regionu. Přihlášení senioři využili nabídku workshopu. Na něm se společně dohodli, že nechtějí v letošním roce soutěžit. Proto jejich část nebyla soutěžní. Šlo o nesoutěžní přehlídku prezentací jednotlivých obcí. Peníze, které jsme měli na ceny pro vítěze, jsme věnovali na drobné občerstvení. Seniorské týmy i se svými fanoušky po akci v příjemné atmosféře mohli u dobrého jídla probrat, co se jim povedlo a co se jim líbilo.
 
Musím přiznat, že letošní akce Křížem krážem Slezskou bránou, přinesla spoustu novinek, kterých jsme se na začátku obávali. Obavy se však ukázaly jako zbytečné. Všichni zúčastnění si s naším zadáním poradili skvěle. Měli jsme možnost vidět úžasné prezentace, které byli nejen plné informací, ale i lásky k místu, kde žijeme.

Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov