Novinky

01.09.2021 Nabídka kroužků na šk. rok 2021/2022

Od 1. září od 8 hodin bylo spuštěno přihlašování na nový školní rok. Koukněte na naši bohatou nabídku kroužků.

Ekologie není nuda

19.12.2017 Dům dětí a mládeže Vratimov (DDM) je zařízení zájmového vzdělávání, jehož posláním je smysluplné naplňování volného času nejen dětí a mládeže. Součástí naší práce je i EVVO (environmentální výchova, vzdělávání a osvěta). Snažíme se do naší činnosti vložit co nejvíce vzdělávacích prvků, které by napomohly zábavnou formou naučit děti a mládež zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Jsme proto rádi, že existují firmy, jako je AWT Rekultivace, jejímž mottem je „Návrat k čisté přírodě“. 
Právě firma AWT Rekultivace nám poskytla, v rámci dotačního programu pro zaměstnance, finance na projekt EKOLOGIE NENÍ NUDA. Za spolupráci děkujeme jejich zaměstnanci
panu Davidu Pankovi.
V čem náš projekt spočíval? Spojili jsme se s vratimovskými seniory, kteří zrovna pracují na projektu „Senioři Slezské brány se vzdělávají a baví společně“. Jejich projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj v rámci programu Zdravé stárnutí v MSK. Společně jsme se domluvili na programu výletu. Navštívili jsme záchrannou stanici v Bartošovicích. Ve vzdělávacím programu jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací a prohlédli si zachráněná zvířátka. V parku bartošovického zámku jsme si prohlédli strom s nejširším kmenem v České republice. Po té jsme se vydali do Hukvald. Po vydatném obědě jsme absolvovali prohlídku obory. Měli jsme štěstí a podařilo se nám zahlédnout pasoucí se stádo muflonů. Pohladili jsme lišku Bystroušku a zjistili zajímavé informace o oboře a její historii. Mladí účastníci pokračovali až ke zřícenině hradu a jejich starší přátelé na ně počkali u něčeho dobrého na zub v cukrárně. Všichni tak odjížděli domů s pocitem smysluplně stráveného sobotního dne. Po příjezdu jsme v DDM společně psali podklady k tomuto článku. Článek psaly vždy skupinky skládající se ze seniorů i dětí. Senioři se zároveň od dětí učili pracovat s Officem. Jedna ze skupinek
na závěr svého článku napsala: „Za nás všechny děkujeme, že jste nás důchodce i mladé sponzorovali a provázeli na cestě tímto výletem. Nadále se těšíme na další spolupráci“.
Věřím, že se nám podařilo připravit zajímavý a zároveň poučný program pro obě zúčastněné věkové kategorie. Jsme rádi, že chtějí v této spolupráci pokračovat. Ukazuje se, že je přínosná pro obě strany. Je to způsob mezigenerační spolupráce, při níž se učí mladí od seniorů a senioři od dětí.   

Bc. Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov