Novinky

01.09.2021 Nabídka kroužků na šk. rok 2021/2022

Od 1. září od 8 hodin bylo spuštěno přihlašování na nový školní rok. Koukněte na naši bohatou nabídku kroužků.

Z Vratimova do Krakova

15.08.2018 Ve dnech 18. - 21. června 2018 Malopolská WK OHP v Krakově hostila delegaci Domu dětí a mládeže Vratimov. Návštěva se konala na pozvání zemského velitele Christophera Świerczka a byla zaměřená na posílení stávající spolupráce mezi organizacemi. Hlavním bodem programu návštěvy byl podpis dohody o podmínkách další spolupráce. Návštěvy se za DDM Vratimov zúčastnily ředitelka Hana Nevrlá, zástupkyně ředitelky Monika Panková a pracovnice, které mají na starosti mezinárodní výměny mládeže Renáta Böhmová a Věra Pacíková.


OHP = Dobrovolný sbor práce, jde o útvar státního rozpočtu pod dohledem ministerstva práce. OHP je institucí trhu práce, která plní úkoly uvedené v zákoně o institucích trhu práce a podpoře zaměstnanosti, které se specializují na činnosti ve prospěch mladých lidí, zejména mládeže ohrožené sociálním vyloučením, a nezaměstnaných do 25 let věku.
  
První den návštěvy jsme navštívily sídlo Malopolského vedení OHP. Proběhly rozhovory o  očekávání obou stran v souvislosti s dalšími společnými aktivitami. Navštívili jsme centrum pro školení a vzdělávání v Lanckoroně, kde jsme se seznámili s činností jednotky a procesem vzdělávání a socializace účastníků pobývajících v objektu.

19. června na zasedání v Malopolském Zemském úřadu v přítomnosti zástupce ředitele úřadu Moniky Kolasa, jsme podepsali dohodu o spolupráci. Hlavním cílem je poznávání kultury, tradic a historie obou zemí, budování přátelských vztahů mezi národy obou zemí, posílení mezikulturního a mezinárodního dialogu. Měli jsme možnost obdivovat krásy staré části Krakova. Ve večerních hodinách jsme se zúčastnili setkání s náměstkem velitele OHP Piotra Modzelewského.

Byli jsme pozváni na závěrečnou gala XVIII. Národní papežské soutěže, která se konala 20. června ve Wadowicích.  
Celá návštěva pro nás byla příležitostí seznámit se se vzdělávacími aktivitami OHP, s formami jejich práce, s možnostmi další spolupráce. Podařilo se nám navázat osobní kontakty s milými lidmi, kteří mají podobné zájmy a především mají zájem o vzájemnou spolupráci. 

Na fotografii podpis dohody o spolupráci mezi OHP zastoupenou zemským velitelem VLC Christopherem Świerczka a DDM Vratimov zastoupeným ředitelkou Hanou Nevrlou za přítomnosti náměstkyně ředitele úřadu guvernérky Moniky Kolasa.
 
 
Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov