Novinky

30.12.2020 Provoz SVČ Vratimov uzavřen

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání. Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021 zakázána.

VIZEGRADSKÁ ZÓNA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

18.01.2019 Ve dnech 20. – 24. ledna 2019 v rámci programu Mezinárodního visegrádského fondu proběhne projekt „Příklady dobré praxe„. Setkání se bude konat v polském Novom Sonči. Seminář je určen pro lidi, kteří pracují s mládežnickými organizacemi z Maďarska, Slovenska, České republiky, na Ukrajině a Polsku. Organizátorem projektu je Malopolské zemské projekční Headquarters.
 
Tématem semináře je prezentace osvědčených postupů v aktivitách organizace pro mládež, výměna zkušeností a vytváření nových projektových partnerství. Program zahrnuje představení jednotlivých aktivit zúčastněných institucí, propagaci příkladů osvědčených projektových postupů, workshopy, demonstrace, cvičení. Pořadatel zvolil pro pořádání kurzů polská města Nový Sonč a Krakov, stejně jako účast na aktivitách ve slovenské ve Staré Ľubovni. Hostitel semináře je Malopolské zemské projekční Headquarters. Pozvaní hosté představují Centra volného času ze Staré Ľubovňi, Dům dětí a mládeže s Vratimov, Foundation Nem Adom Fel Alapítvány Budapešť a Zakarpatský palác mládeže z Užhorodu. Projekt je spolufinancován Visegrádským fondem.
 
Leszek Olech

Video k projektu