Novinky

01.09.2021 Nabídka kroužků na šk. rok 2021/2022

Od 1. září od 8 hodin bylo spuštěno přihlašování na nový školní rok. Koukněte na naši bohatou nabídku kroužků.

Ohlédnutí za letními tábory

30.08.2019 Dům dětí a mládeže Vratimov pořádal o letních prázdninách 20 táborů pro děti, mládež i dospělé účastníky. Táborů se zúčastnilo celkem cca 600 účastníků. Z toho 7 táborů bylo „příměstských“ – to znamená, že rodiče ráno děti přivedli na domeček a odpoledne si děti opět vyzvedli. Pro děti byl připraven bohatý program, včetně zajímavých výletů. Mezi tábory byla i odborná soustředění například pro mažoretky, badminton, pobyt s bojovým uměním u moře nebo CRAFTCamp.
Pobytové tábory probíhaly na různých místech (Horní Žleb, Lukavec, Myšinec, Horní Bečvy, Krásná, Švarná Hanka…) a v různých typech ubytování, od stanů až po ubytovny hotelového typu. Takže vybrat si mohl opravdu každý. Všechny tábory byly motivované celotáborovou hrou, která vytvářela atmosféru každého z táborů. Tak například mohli účastníci táborů být Badateli či Výtvarníky, poznat své limity s Avengers, vypravit se na Školu čar a kouzel apod.
O děti se starala necelá stovka pedagogů, kuchařů, zdravotníků a dalších pracovníků táborů. Těmto lidem patří velký dík za jejich práci, které obětovali převážně část své vlastní dovolené nebo prázdnin. Aby se mohli tábora zúčastnit, absolvovali všichni tito lidé celodenní vzdělávání v rámci svého volného času. Za svou práci obdrželi všichni velmi skromnou finanční odměnu. Pro zachování nízkých cen našich táborů jsou tito výjimeční lidé ochotni pracovat jen za dětský úsměv. Proto mi dovolte poděkovat jim za jejich práci alespoň touto cestou.
O tom, že se tábory povedly, svědčí dopisy rodičů. Děkujeme za důvěru a už nyní pro vás připravujeme tábory na léto 2020.
 
Bc. Hana Nevrlá
ředitelka DDM Vratimov