Novinky

01.09.2021 Nabídka kroužků na šk. rok 2021/2022

Od 1. září od 8 hodin bylo spuštěno přihlašování na nový školní rok. Koukněte na naši bohatou nabídku kroužků.

EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY

16.10.2019 Evropský sbor solidarity (anglicky European Solidarity Corps) je nový program Evropské komise, jenž nahrazuje dřívější Evropskou dobrovolnou službu. Mladým lidem umožní věnovat se profesi nebo působit jako dobrovolník v rámci projektu ve prospěch místní komunity, a to jak doma, tak v ostatních zemích Evropy.

O co tady jde?
Dobrovolnictví je neplacená, nezisková činnost, kterou dobrovolník vykonává po určitou dobu (nejčastěji 12 měsíců) ve své či jiné zemi účastnící se programu. Dobrovolníkům je hrazeno ubytování, stravné, jazykový kurz, série školení, cestovné (do země, kde bude vykonávat službu a zpět) a dostává kapesné. Koordinující organizace tyto náklady hradí z prostředků, které obdržela od Evropské komise.
 
Proč je fajn zapojit se do programu?
Jako dobrovolník bude vykonávat činnost, která je užitečná a prospěšná. Při tom se naučíte spoustu nového či uplatníte své znalosti a dovednosti. Osamostatníte se, naučíte se lépe zvládat krizové a konfliktní situace. Posílíte tím svou sebedůvěru a pocit vlastní hodnoty. Mnoho se o sobě dozvíte. Získáte příležitost poznat jinou zemi, jinou kulturu a naučit se cizí jazyk. Najdete si nové přátele. Ale hlavně získáte nezapomenutelnou životní zkušenost! Navíc po absolvování služby získáte mezinárodní certifikát Youthpass.
 
Kdo se může stát dobrovolníkem?
Do evropského sboru solidarity se mohou zaregistrovat osoby starší 17 let, nicméně projektu se mohou zúčastnit až po dosažení 18 let. Do projektů realizovaných v rámci evropského sboru solidarity se mohou zapojit mladí lidé do 30 let.
 
Jak se zapojit?
Zájemce o účast v programu se může zaregistrovat do centrální databáze Evropského sboru solidarity: https://europa.eu/youth/SOLIDARity_cs Pak získá náhled na otevřená dobrovolnická místa a projekty. Běžící projekt je možné nalézt i na stránce Evropského portálu pro mládež: https://europa.eu/youth/volunteering_en Dobrovolník může kontaktovat přijímající organizaci. Zároveň musí vyhledat vysílající organizaci ve svém okolí, která mu pomůže s vyřizováním dobrovolnické služby.
 
Dům dětí a mládež získal od české národní agentury koordinující evropské mezinárodní programy na začátku roku 2019 tzv. Pečeť kvality a funguje jako vysílající i hostitelská organizace pro dobrovolníky.
 
Kompletní informace o programu získáte na webu https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/

Zajímáte-li se o účast v programu, obraťte se na Lenku Havrdovou, koordinátorku programu. E-mail: l.havrdova@ddmvratimov.cz Tel: 739 201 078