Novinky

30.12.2020 Provoz SVČ Vratimov uzavřen

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání. Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021 zakázána.

AKTIVITY DDM VRATIMOV URČENÉ SENIORŮM

05.05.2020 Milí senioři,
v dubnovém čísle Vratimovských novin jsme vás informovali o začátku projektů Hůl je cool, Bejvávalo… a dalších mezigeneračních aktivit určených právě vám. Mimořádná opatření přijatá v důsledku ohrožení koronavirovou infekcí nám sice zamíchala kartami, ale o tyto aktivity určitě nepřijdete.

Kurz výuky severské chůze s trekkingovými holemi nazvaný Hůl je cool máme v plánu odstartovat v sobotu, 29. srpna, půldenním výjezdovým seminářem, na který naváží pravidelné procházky.

Podrobnosti a termíny dalších aktivit oznámíme v následujícím čísle Vratimovských novin.

Sledujte také, prosím, vývěsní skříňky a webové stránky DDM Vratimov.

Přejeme vám pevné zdraví a veselou mysl!

Mgr. Lenka Havrdová
projektová manažerka
DDM Vratimov
 
Chystané projekty získaly finanční podporu Moravskoslezského kraje.