Novinky

30.12.2020 Provoz SVČ Vratimov uzavřen

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání. Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je od 27. prosince 2020 do odvolání zakázána.

Mimořádným opatřením č. 26/2020

29.10.2020 Dům dětí a mládeže Vratimov oznamuje, že vzhledem ke složitosti situace související s ochranou před onemocněním Covid 19, není stále jasné, k jakému datu budeme moci znovu zahájit naši činnost.
Informaci ke znovuotevření „Domečku“ dostanou účastníci našich aktivit mailem až v době, kdy bude znám termín znovuotevření DDM Vratimov.

S přihlédnutím k celkové délce přerušení činnosti nebudeme kroužky nahrazovat, ale budeme krátit zápisné. To znamená, že změníme předpisy u všech kroužků. Pokud jste už kroužek zaplatili, bude vám vrácena poměrná část zápisného, pokud jste ještě kroužek neplatili, obdržíte nový, snížený předpis. Jelikož stále není jisté, kdy budou kroužky opět zpřístupněny účastníkům, budeme výši zápisného za kroužky přepočítávat až spolu se skutečným otevřením provozu DDM Vratimov.

Děkujeme za pochopení.
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov