Novinky

30.12.2020 Provoz SVČ Vratimov uzavřen

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání. Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je od 27. prosince 2020 do odvolání zakázána.

NECHCI!

03.10.2019 Ve školním roce 2019/2020 se mládež z Dětského zastupitelstva bude věnovat projektu zaměřeném na specifickou prevenci patologických společenských jevů mezi dětmi druhého stupně základní školy. Projekt získal finanční podporu z programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Moravskoslezského kraje.

Co je naším cílem?
Chceme dětem pomoci včas rozpoznat některé nebezpečné a destruktivní společenské jevy a umět se jim bránit. Víme, že ubránit se je často těžké, proto děti naučíme, kde hledat pomoc.
 
Jak budeme postupovat?
Využijeme metody vzájemného učení, tzv. peer to peer learning, při které se děti učí od svých vrstevníků. Celý projekt spočívá v tom, že vyškolíme skupinu dětí – mentorů. Tato skupina pak povede semináře ve třídách základní školy.
 
Jak budou tyto semináře vypadat?
Semináře budou připraveny v duchu neformálního vzdělávání s využitím netradičních metod (například dramatické výchovy a simulačních her) ve spolupráci s renomovanými odborníky na dané téma. Přípravu seminářů i dětí – mentorů zcela zajistí Dům dětí a mládeže Vratimov.
 
Jakým tématům se chceme v projektu věnovat?
Pro školní rok 2019/2020 jsme si připravili následující témata seminářů:

  • gamblerství a odpovědné jednání
  • šikana
  • e-bezpečí a kyberšikana
 
A máme i dlouhodobou vizi…
Naši mentoři se díky úzkým vztahům s vrstevníky mohou stát prvními záchytnými články patologických jevů ve škole. Bude-li projekt úspěšný, připravíme v následujícím školním roce navazující témata a aktivity.