Novinky

27.10.2021 Podzimní prázdniny

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v souladu s organizačním řádem SVČ Vratimov, z důvodu podzimních prázdnin – středa, pátek 27. - 29. října 2021, včetně čtvrtku 28. října – státní svátek, nebudou probíhat kroužky.

01.09.2021 Nabídka kroužků na šk. rok 2021/2022

Od 1. září od 8 hodin bylo spuštěno přihlašování na nový školní rok. Koukněte na naši bohatou nabídku kroužků.

NECHCI!

03.10.2019 Ve školním roce 2019/2020 se mládež z Dětského zastupitelstva bude věnovat projektu zaměřeném na specifickou prevenci patologických společenských jevů mezi dětmi druhého stupně základní školy. Projekt získal finanční podporu z programu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Moravskoslezského kraje.

Co je naším cílem?
Chceme dětem pomoci včas rozpoznat některé nebezpečné a destruktivní společenské jevy a umět se jim bránit. Víme, že ubránit se je často těžké, proto děti naučíme, kde hledat pomoc.
 
Jak budeme postupovat?
Využijeme metody vzájemného učení, tzv. peer to peer learning, při které se děti učí od svých vrstevníků. Celý projekt spočívá v tom, že vyškolíme skupinu dětí – mentorů. Tato skupina pak povede semináře ve třídách základní školy.
 
Jak budou tyto semináře vypadat?
Semináře budou připraveny v duchu neformálního vzdělávání s využitím netradičních metod (například dramatické výchovy a simulačních her) ve spolupráci s renomovanými odborníky na dané téma. Přípravu seminářů i dětí – mentorů zcela zajistí Dům dětí a mládeže Vratimov.
 
Jakým tématům se chceme v projektu věnovat?
Pro školní rok 2019/2020 jsme si připravili následující témata seminářů:

  • gamblerství a odpovědné jednání
  • šikana
  • e-bezpečí a kyberšikana
 
A máme i dlouhodobou vizi…
Naši mentoři se díky úzkým vztahům s vrstevníky mohou stát prvními záchytnými články patologických jevů ve škole. Bude-li projekt úspěšný, připravíme v následujícím školním roce navazující témata a aktivity.