Novinky

30.12.2020 Provoz SVČ Vratimov uzavřen

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání. Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021 zakázána.

„Domeček“ mění název

11.12.2020 Dům dětí a mládeže Vratimov aneb „Domeček“, jak ho mnozí přezdívají, ponese od ledna 2021 nový název. Bude se jmenovat STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU VRATIMOV.
Proč dochází k této změně?
Nápad na změnu názvu jste nám vnukli vy, účastnící našich aktivit: „Vždyť přece děláte akce a kroužky nejen pro děti, ale i pro dospěláky a pro seniory.

Proč se teda nejmenujete jinak?“.
To jsme v poslední době slýchali velmi často. A protože je to pravda, zamysleli jsme se nad tím, jaké máme možnosti se změnou našeho názvu. Jsme školské zařízení zájmového vzdělávání. Proto jsme změnu názvu museli konzultovat s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, který vede rejstřík škol. Legislativa nám umožňuje pouze výběr pouze ze dvou názvů – dům dětí a mládeže nebo středisko volného času. Rozhodli jsme se tedy pro název STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU.

Co si od této změny slibujeme?
Jsme přesvědčeni, že tento název lépe vystihuje činnost, kterou ve skutečnosti děláme. Naší hlavní cílovou skupinou jsou a vždy budou hlavně děti a mládež. Nabízíme však i kroužky a akce i pro dospělé. V posledních letech vytváříme hodně aktivit také pro seniory. Nový název nám tedy přijde méně zavádějící. Věříme také, že naši partneři si nás přestanou plést s dětským domovem či domovem mládeže, což se nám momentálně stává velmi často. Tento název se bude lépe překládat při spolupráci se zahraničními partnery. Pevně doufáme, že mládeži se tento název bude více líbit a nebudou se stydět k nám chodit trávit volný čas.

Změna názvu nám na začátku přinese zvýšení administrativy a pár starostí navíc. Kolektiv zaměstnanců DDM Vratimov (SVČ Vratimov) pevně věří, že jde o změnu k lepšímu. Změnu, která naše zařízení posune kousek blíž k těm, pro které naše aktivity připravujeme.

Až tedy po novém roce uvidíte někde napsáno STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU VRATIMOV nebo zkratku SVČ Vratimov, budete vědět, že jsme to stále my, kdo se v našem městě stará o zájmové vzdělávání pro všechny věkové kategorie.

Naším mottem stále zůstává: „Váš volný čas pod naší střechou“.
 
Hana Nevrlá, ředitelka DDM Vratimov