Novinky

27.10.2021 Podzimní prázdniny

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v souladu s organizačním řádem SVČ Vratimov, z důvodu podzimních prázdnin – středa, pátek 27. - 29. října 2021, včetně čtvrtku 28. října – státní svátek, nebudou probíhat kroužky.

01.09.2021 Nabídka kroužků na šk. rok 2021/2022

Od 1. září od 8 hodin bylo spuštěno přihlašování na nový školní rok. Koukněte na naši bohatou nabídku kroužků.

LETNÍ KEMPY 2021

13.07.2021 Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace získalo dotaci na realizaci takzvaných letních kempů. Dotaci poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ze státního rozpočtu České republiky na rok 2021.
Naše organizace použije dotaci na uskutečnění 15 příměstských letních kempů (jsme zvyklí jim říkat též „příměstské tábory), které budou v souladu s účelem výzvy zaměřeny na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a na podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19, zejména pak na:

  • opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,
  • propojování formálního a neformálního vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky,
  • obnovení pracovních a studijních návyků dětí,
  • podporu zájmu dětí o vzdělávání,
  • podporu duševní pohody dětí,
  • podporu návyků zdravého životního stylu,
  • podporu pohybových aktivit dětí.
Z dotace budou hrazeny zejména náklady související se stravou dětí (oběd, dvě svačiny, pitný režim) a vzdělávacími aktivitami.
Díky využití dotačních podpor můžeme dětem splňujícím podmínky dotačních výzev nabídnout účast na těchto příměstských letních kempech/táborech zdarma. 
 
Název výzvy: Výzva LETNÍ KEMPY 2021, č. j.: MSMT-8385/2021-1
Název projektu: Letní kempy 2021
Evidenční číslo projektu: 0258/12/KEMP/2021
Celková výše dotace: 225.000 Kč
Výše dotace na jeden turnus: 15.000 Kč