Novinky

01.09.2021 Nabídka kroužků na šk. rok 2021/2022

Od 1. září od 8 hodin bylo spuštěno přihlašování na nový školní rok. Koukněte na naši bohatou nabídku kroužků.

NABÍDKA KROUŽKŮ SVČ VRATIMOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

27.08.2021 Středisko volného času Vratimov (SVČ) je zařízením zájmového vzdělávání. Našim cílem je smysluplné naplnění volného času především dětí a mládeže, ale i dalších zájemců. Jednou z forem činnosti SVČ jsou pravidelné kroužky. Činnost kroužků v novém školním roce bude zahájena v týdnu od 20. září 2021. Zájemci si mohou přijít vyzkoušet kroužky, které je zaujmou, seznámit se s jejich plánem, náplní a vedoucím.  Všem nabízíme první návštěvu kroužku zdarma bez nutnosti přihlášení.

Nabídka a rozvrh kroužků, kurzů a dalších aktivit SVČ Vratimov pro školní rok 2021/2022 bude zveřejněna od 1. září 2021 na webových stránkách www.svcmvratimov.cz. Od tohoto data od 8 hodin bude možno provést přihlášení buď on-line (pouze pro stávající účastníky zájmového vzdělávání) nebo telefonicky či mailem.

Všem zájemcům doporučujeme navštívit akce Den otevřených dveří a Křižovatka zájmů, které proběhnou ve středu 1. září 2021 od 9 hodin do 17 hodin v prostorách SVČ Vratimov na ulici Frýdecká 377/61. Na děti a jejich rodiče budou čekat kromě zaměstnanců i vedoucí kroužků, kteří budou nabízet zajímavé možnosti trávení volného času v našem zařízení. Pro děti budou připraveny doprovodné hry a soutěže. Pro návštěvníky akce mladších 18 let bude připraven malý dárek.
Bližší informace o všech aktivitách naleznete na webových stránkách Střediska volného času Vratimov nebo na Facebooku.

Bc. Hana Nevrlá, ředitelka SVČ Vratimov