Novinky

01.09.2021 Nabídka kroužků na šk. rok 2021/2022

Od 1. září od 8 hodin bylo spuštěno přihlašování na nový školní rok. Koukněte na naši bohatou nabídku kroužků.

OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI TÁBORY

27.08.2021 Středisko volného času Vratimov pořádalo o letních prázdninách 24 táborů pro děti a mládež. Táborů se zúčastnilo celkem 605 účastníků.
Celkem 17 táborů bylo „příměstských“ – to znamená, že rodiče ráno děti přivedli na „Domeček“ a odpoledne si děti opět vyzvedli. Pro děti byl připraven bohatý program. Všechny tábory měly vzdělávací charakter. Jelikož se nám podařilo získat dotace, měli letos školou povinné děti tábory zdarma. 
Pobytové tábory probíhaly na různých místech (Lukavec, Myšinec, Hluboká u Skutče, Zlaté Hory, Krásná…) a v různých typech ubytování, od stanů až po ubytovny hotelového typu. Takže vybrat si mohl opravdu každý. Všechny tábory byly motivované celotáborovou hrou, která vytvářela atmosféru každého z táborů. Tak například mohli účastníci táborů být badateli či výtvarníky, poznat své limity s Avengers, vypravit se na divoký západ, zažít olympiádu nebo se dozvědět více o Starých pověstech českých apod.
O děti se starala více než stovka pedagogů, kuchařů, zdravotníků a dalších pracovníků táborů. Těmto lidem patří velký dík za jejich práci, které obětovali převážně část své vlastní dovolené nebo prázdnin. Aby se mohli tábora zúčastnit, absolvovali všichni celodenní vzdělávání v rámci svého volného času. Za svou práci obdrželi všichni velmi skromnou finanční odměnu. Pro zachování nízkých cen našich táborů jsou tito výjimeční lidé ochotni pracovat jen za dětský úsměv. Proto mi dovolte poděkovat jim za jejich práci alespoň touto cestou.
O tom, že se tábory povedly, svědčí dopisy rodičů. Děkujeme za důvěru a už nyní pro vás připravujeme tábory na léto 2022.
 
Bc. Hana Nevrlá, ředitelka SVČ Vratimov