Novinky

01.09.2021 Nabídka kroužků na šk. rok 2021/2022

Od 1. září od 8 hodin bylo spuštěno přihlašování na nový školní rok. Koukněte na naši bohatou nabídku kroužků.

Letní kempy ve Středisku volného času Vratimov

27.09.2021 Na jaře roku 2021 vypsalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotační výzvu s názvem Letní kempy, jejímž cílem bylo zmírnit negativní dopady pandemie COVID 19 na děti ze základních škol. I přesto, že výše finanční podpory pro střediska volného času byla velmi nízká a bylo nutné provést spoustu organizačních změn a administrativních úkonů, rozhodla se naše organizace do výzvy zapojit se svými příměstskými letními kempy/tábory. Motivovala nás skutečnost, že děti budou mít tyto aktivity zdarma, což umožní zapojení skutečně všech školou povinných dětí a uleví peněženkám rodičů rovněž zkoušených pandemií.

Na příměstských letních kempech měly děti možnost oprášit a rozšířit své školní znalosti téměř ve všech předmětech. Učení však vždy bylo zábavné, protože jsme využívali neformální metody. Děti si tak mnohdy ani nevšimly, že se při přípravě náplní do bublifuku učí chemii a matematiku, při zkoumání archeoskanzenu dějepis a v mobilním planetáriu s lektorem prohlubují své vědomosti o fyzice. Našim cílem bylo rovněž obnovit studijní návyky dětí, podpořit jejich duševní pohodu a rozhýbat je. Věříme, že se nám to povedlo.

Uspořádali jsme 15 turnusů příměstských letních kempů pro celkem 225 dětí. Na organizaci jsme od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdrželi dotaci ve výši 225.000 Kč - tedy 1.000 Kč na jedno dítě. Dotaci jsme použili na zajištění stravování a pitného režimu dětí (dvě svačiny a oběd) a na vzdělávací aktivity.

Za tým Střediska volného času Vratimov
Mgr. Lenka Havrdová, projektová manažerka