Novinky

19.09.2022 Provoz recepce 2022/23

Provoz recepce v SVČ Vratimov Dopoledne po, út, čt, pá 8-11 h Každá středa dopoledne zavřeno. Odpoledne od 14 h do: Pondělí 20:15 h Úterý 20:15 h Středa 20:15 h Čtvrtek 19:15 h Pátek 18:00 h

Sledujte nás

Informace k úplatě za zájmové vzdělávání

 

Obecné informace - informace k úplatě za zájmové vzdělávání = ZÁPISNÉ

Členem zájmového útvaru (kroužku) se stává zájemce po odevzdání vyplněné podepsané přihlášky a uhrazení úplaty za zájmové vzdělávání (zápisného).
Zájmové útvary pracují celý školní rok, zájemce se tedy přihlašuje na CELÝ ŠKOLNÍ ROK. Odhlášení je možné pouze písemnou formou z důvodů uvedených v zásadách na webových stránkách SVČ Vratimov. V době prázdnin a školního volna kroužky nejsou. Cena kroužku je kalkulována na počet plánovaných schůzek, kdy dny školního volna nejsou započítány.
Ceny zápisného v nabídce jsou uvedeny za celý školní rok.
Zápisné je možno uhradit celé do konce října 2022 nebo ve dvou splátkách – první splátka do konce října – druhá splátka do konce roku 2022. Rodinám ve finanční tísni nabízíme možnost sociální slevy.

Ředitelka SVČ Vratimov může na základě písemné žádosti rodičů při splnění předepsaných podmínek poskytnout slevu až 100 % z ceny zápisného (bližší informace na webu nebo osobně).

Činnost kroužků bude zahájena v týdnu 19.-23. září 2022. Přihlášeným účastníkům garantujeme v ceně zápisného 30 odučených lekcí, u kroužků, které mají schůzky dvakrát týdně je to 60 lekcí, není-li uvedeno jinak. Zápisné můžete uhradit v hotovosti v recepci SVČ Vratimov nebo převodem z účtu. Do kroužku se účastník přihlašuje na celý školní rok, který u nás končí v týdnu 22. - 26. května 2023. Zápisné je možno uhradit celé do konce října 2022 nebo ve dvou splátkách – první splátka do konce října – druhá splátka do konce roku 2022. Rodinám ve finanční tísni nabízíme možnost sociální slevy.


Přihlášení do kroužku lze provést osobně na recepci SVČ Vratimov, telefonicky, e-mailem nebo on-line na webu SVČ Vratimov. Zápisné je možno uhradit v hotovosti na recepci SVČ Vratimov nebo převodem z účtu dle údajů uvedených v příkaze k úhradě na přihlášce.
Bližší informace Vám podáme osobně na SVČ Vratimov nebo je naleznete na webových stránkách www.svcvratimov.cz.Cenu kroužku můžete hradit:

1. v hotovosti do pokladny v recepci SVČ Vratimov

2. převodem z vašeho účtu:

Číslo účtu: 1734085319/0800

IČ:  75086778


Vždy je třeba dodržet variabilní symbol, který Vám bude přidělen jako součást přihlášky.

Součástí přihlášky je rovněž příkaz k úhradě.

Zásady činnosti v zájmových útvarech SVČ Vratimov


1. Členem zájmového útvaru se stane ten, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku a zaplatí úhradu za zájmové vzdělávání (zápisné) do daného zájmového útvaru.


2. Přihláška je platná po celý školní rok, pokud nedojde k porušení „Směrnice pro činnnost ZÚ“ ze strany člena ZÚ.

3. Za porušení „Směrnice pro činnost ZÚ“ je považováno nerespektování provozního řádu SVČ nebo bezpečnostních a požárních předpisů SVČ. V takových případech má SVČ právo vyloučit účastníka ze ZÚ bez nároku na vrácení úplaty za zájmové vzdělávání (zápisného).

4. Člena ZÚ mohou během školního roku ze ZÚ odhlásit zákonní zástupci. Zápisné se vrací pouze v případě odhlášení ze závažných důvodů (např.: závažné rodinné důvody, dlouhodobé onemocnění, stěhování...). Vrácení zápisného vždy schvaluje ředitelka SVČ.

5. V době školních prázdnin a státních svátků se ZÚ nekonají.

6. Vedoucí ZÚ přebírají zodpovědnost za členy ZÚ při jejich příchodu a po celou dobu konání ZÚ. Nezodpovídají za děti cestou na ZÚ a cestou domů.

7. V případě, že odpadne schůzka ZÚ, budou o tom rodiče včas informováni telefonem uvedeném na přihláškách, popř. e-mailem.

8. Na první schůzce ZÚ jsou všichni členové ZÚ seznámeni s provozním řádem SVČ
a s bezpečnostními a požárními předpisy, které jsou povinni dodržovat.

9. Zájmové útvary SVČ Vratimov ve školním roce 2022/2023 zahajují svou činnost v týdnu od 19. 09. do 23.09.2022 ukázkovým týdnem a ukončují v týdnu od 22.05. do 26.05.2023, pokud není u kroužku uvedeno jinak.

10. V SVČ Vratimov se přezouváme – vlastní přezůvky jsou podmínkou účasti v kroužku i na další činnosti.


Jak se přihlásit?

Přihlášku získá zájemce na základě osobního, telefonického nebo mailového požadavku, ve kterém uvede – název ZÚ, jméno a příjmení přihlašovaného, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovnu, jména obou rodičů včetně telefonních a mailových kontaktů, informaci o tom, zda dítě bude z kroužku odcházet samostatně nebo ho vedoucí bude předávat rodičům. Na základě této žádosti bude v informačním systému vytvořena přihláška s variabilním symbolem. Dle Vašeho požadavku Vám přihlášku vytiskneme na recepci nebo zašleme mailem.

Vždy je nutné přihlášku opatřit podpisem rodičů a odevzdat na recepci SVČ Vratimov (popřípadě zaslat poštou).


Jak se přihlásit on-line?

Aby bylo možné zájemce (dítě nebo dospělého) přihlásit do kroužku / kurzu, musí již mít registraci v naší evidenci (účast v některém z kroužků nebo kurzů v minulých letech, účast na táboře či prázdninovém programu). Pokud registraci ještě nemá, je třeba se přihlásit osobně v SVČ Vratimov nebo telefonicky či emailem.

V případě, že již máte registraci v naší evidenci, pokračujte dalším krokem

- Klientské centrum - registrace.

Pozor, pokud jste při registraci neuvedli emailovou adresu nebo je adresa chybná, přihlášení nebude možné!  V takovém případě prosím kontaktujte SVČ Vratimov.

Po obdržení hesla pro přihlášení se můžete v tomto formuláři přihlásit do kroužku / kurzu, který máte vybraný.  Systém vám nabídne přihlášení těch osob, které jsou u nás registrované na vámi zadanou emailovou adresu. Po vyplnění dalších potřebných údajů a odeslání požadavku dostanete potvrzovací email o přijetí vašeho požadavku.

Pozor - v tomto kroku se ještě nejedná o závaznou přihlášku!

Přijaté požadavky vyřizují pracovníci SVČ zpravidla do pěti pracovních dnů,  

o výsledku vás budeme informovat emailem.

V případě, že bude vaše přihláška přijata, dostanete pokyny k platbě a případné další informace.

Platbu proveďte podle pokynů v závazné přihlášce.

Pokud by z nějakého důvodu nebylo možné vašemu požadavku vyhovět

(např. nedostačující kapacita či naopak nízká  naplněnost),budeme vás rovněž informovat.

Jestliže nedostanete do dvou pracovních dnů emailem žádnou informaci,

prosíme, kontaktujte SVČ Vratimov nejlépe telefonicky, abychom mohli věc dořešit.Jak postupovat při odhlášení nebo vrácení uhrazeného účastnického poplatku?

Rodič popřípadě zákonný zástupce podá písemnou žádost o vrácení účastnického poplatku / odhlášení ze zájmového útvaru. Upozorňujeme, že účastnické poplatky vracíme pouze v případě vážných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště apod.) nebo důvodů na straně SVČ Vratimov.
Účastníka, který se bez omluvy čtyřikrát po sobě nezúčastnil činnosti zájmového útvaru (kurzu) považujeme za odhlášeného. V takovém případě se zaplacený účastnický poplatek nevrací!

Kontakty

Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace

Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov

Tel.: 596 733 990

e-mail: info@svcvratimov.cz

www.svcvratimov.cz
 

Pro kroužky na SVČ Vratimov a ZŠ Vratimov: 

Věra Pacíková – tel.: 596 732 333, mobil: 734 443 694,

e-mail: v.pacikova@svcvratimov.cz


Pro kroužky na pobočkách (Řepiště, Paskov, Václavovice, Žabeň):

Renáta Böhmová – mobil: 734 312 763,

e-mail: r.bohmova@svcvratimov.cz


 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.