Novinky

30.12.2020 Provoz SVČ Vratimov uzavřen

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání. Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021 zakázána.

News Baráčníci I. (nováčci)

Příprava osmáků, deváťáků a středoškoláků pro práci instruktorů na táborech, příprava na nové vedoucí zájmových útvarů DDM, plánování a realizace akcí pro DDM Vratimov. Kroužek bude zaměřen na týmovou spolupráci, dobrovolnické aktivity a řešení praktických projektů užitečných pro děti. Posilujeme přesvědčení o vlastním vlivu a pocitu odpovědnosti.

Kód 101009
Název News Baráčníci I. (nováčci)
Místo konání Vratimov SVČ
Hlavní vedoucí Klára Pastorková
Věková skupina 13-18 let
Cena rok 400 Kč
Datum zahájení 08.09.2020
Datum ukončení 08.06.2021
Dny konání ÚT 15:30-16:30
Kontakt Marcela Macurová 739 201 077
Volná místa 1.pololetí poslední 4 místa
Volná místa 2.pololetí poslední 4 místa