Novinky

30.12.2020 Provoz SVČ Vratimov uzavřen

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání. Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021 zakázána.

Hra na kytaru

Seznámení s nástrojem, držením a postavením levé ruky, pravé ruky, elementární zvládnutí jednoduchých akordů s využitím prázdných strun, základy rytmického doprovodu dle kytarových značek. U pokročilejších: orientace dle notového zápisu v první poloze, zvládnutí jednoduchých melodických útvarů, případně příprava k uplatnění nástroje ve hře ve skupině.

Kód 101023
Název Hra na kytaru
Místo konání Vratimov SVČ
Hlavní vedoucí Josef Vráblík
Věková skupina 8-18 let
Vybavení na kroužek vlastní kytara
Cena rok 2200 Kč
Datum zahájení 23.09.2020
Datum ukončení 27.05.2021
Dny konání ST 14:00-18:00, ČT 14:00-18:00
Kontakt Marcela Macurová 739 201 077
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí obsazeno