Novinky

30.12.2020 Provoz SVČ Vratimov uzavřen

Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání. Prezenční činnost středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) je od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021 zakázána.

Hrátky na klavír

Zaměření kroužku je založeno především na "praktickém využití hraní" - tj. nácvik lidových i umělých písní na klavír, později seznámení se s jednoduchým klavírním doprovodem. Budeme se učit základům hudební gramotnosti, pokusíme se o základní orientaci v notovém písmu, o jednoduchá rytmická cvičerní, budeme hrát klavírní doprovod pomoci kytarových značek. Naučite se vnímat hudbu, rytmus, vytvořite si k hudbě kladný vztah, budete umět si zazpívat písničku a doprovodit ji jednoduchým klavírním doprovodem. Přednost návštěvy kroužku mají stávající členové, noví zájemci budou přijati při volné kapacitě.
Kroužek bude probíhat ve 2 skupinách maximálně po 4 dětech.
1 skupina/1 hod./4 děti. 2 skupina/1 hod./4 děti

Kód 301006
Název Hrátky na klavír
Místo konání Řepiště Společenský dům s restaurací U Máně
Hlavní vedoucí Mgr. Hana Kukučková
Věková skupina 6-18 let
Vybavení na kroužek stávající členové mají přednost
Jiná ujednání 1 skupina/1 hod./4 děti. 2 skupina/1 hod./4 děti
Cena rok 2500 Kč
Datum zahájení 25.09.2020
Datum ukončení 28.05.2021
Dny konání PÁ 15:00-17:00
Kontakt Věra Pacíková 734 443 694
Volná místa 1.pololetí poslední 3 místa
Volná místa 2.pololetí poslední 3 místa