Informace k příměstským táborům - smlouvy...

Na příměstské tábory čerpáme finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu EU. Název projektu: Příměstské tábory v DDM Vratimov Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014057. Podmínkou je uzavření smlouvy s rodiči na účast dítěte na příměstském táboře a doložení vazby rodičů na trh práce.

OPZ Smlouva s rodiči  

priloha_1_monitorovaci_list 
 
priloha_2A_potvrzeni_zamestnavatel

priloha_2B_vzdelavani_rekvalifikace 

priloha_3_cestne_prohlaseni 

Vážení rodiče,
 
pokud Vaše dítě je přihlášeno na příměstský tábor, jehož provozovatelem je SVČ Vratimov, přečtěte si prosím informace ohledně povinnosti testování dětí před nástupem na tábor.
Pozor! V den zahájení je nutné mít vyplněné nové čestné prohlášení rodičů
(Čestné prohlášení oprávněné osoby).

Informace o povinnosti testování.pdf 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OPRÁVNĚNÉ OSOBY.pdf 


Informace k PT - BaSTa.pdf 

Informace k PT - Creativ.pdf  

Informace k PT - Craft camp .pdf   

Informace k PT - Mažoretky Vratimov.pdf 

Informace k PT - Pohybománie.pdf 

Informace k PT - Zvířátkový.pdf 

Informace k PT - Rybářský.pdf 

Informace k PT - TOP City.pdf  

Informace k PT - Život skřítka.pdf 

Informace k PT - Mažoretky Řepiště.pdf 

Informace k PT - Putování za vlnou.pdf 

Informace k PT - Bailarinas.pdf 

Informace k PT - Rybářský.pdf