Novinky

27.10.2021 Podzimní prázdniny

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v souladu s organizačním řádem SVČ Vratimov, z důvodu podzimních prázdnin – středa, pátek 27. - 29. října 2021, včetně čtvrtku 28. října – státní svátek, nebudou probíhat kroužky.

01.09.2021 Nabídka kroužků na šk. rok 2021/2022

Od 1. září od 8 hodin bylo spuštěno přihlašování na nový školní rok. Koukněte na naši bohatou nabídku kroužků.

Informace k příměstským táborům - smlouvy...

Na příměstské tábory čerpáme finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu EU. Název projektu: Příměstské tábory v DDM Vratimov Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014057. Podmínkou je uzavření smlouvy s rodiči na účast dítěte na příměstském táboře a doložení vazby rodičů na trh práce.

OPZ Smlouva s rodiči   

priloha_1_monitorovaci_list 
 
priloha_2A_potvrzeni_zamestnavatele 2021_22.pdf 

priloha_2B_vzdelavani_rekvalifikace 2021_22.pdf  

priloha_3_cestne_prohlaseni 2021_22.pdf 

Vážení rodiče,
 
pokud Vaše dítě je přihlášeno na příměstský tábor, jehož provozovatelem je SVČ Vratimov, přečtěte si prosím informace ohledně povinnosti testování dětí před nástupem na tábor.
Pozor! V den zahájení je nutné mít vyplněné nové čestné prohlášení rodičů
(Čestné prohlášení oprávněné osoby).

Informace o povinnosti testování.pdf 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OPRÁVNĚNÉ OSOBY.pdf