Informace k LDT a PT 2021

Informace k LDT a PT 2021

Informace k LDT a PT 2021

29.04.2021

Vážení rodiče.
 
Blíží se prázdniny a s nimi i letní tábory. Středisko volného času Vratimov (SVČ Vratimov) má připraveno mnoho příměstských i pobytových táborů pro děti.

Všichni vnímáme, že vzhledem k momentální epidemiologické situaci je kolem táborů spousta otazníků. Česká rada dětí a mládeže České republiky společně se Sdružením pracovníků domů dětí a mládeže České republiky jednaly se zástupci vlády a hlavní hygieničkou. Z jednání vyplynuly prozatím tyto závěry:

  1. pokud se epidemiologická situace nezhorší, budou tábory povoleny, budou realizovány dle loňských podmínek,
  2. podmínkou účasti dětí na táboře by měl být test AG, který provedou na odběrovém místě, a který by neměl být starší 72 h. Jako platný bude brán i test PCR.
V současné době čekáme, až se oficiální cestou dozvíme, zda tábory povolí a jaká budou vyžadována hygienická opatření. Musíme zvážit, zda je v našich silách zajistit v plném rozsahu všechna hygienická opatření, která budou podmínkou pro realizaci táborů o letošních prázdninách.  Jde nám především o zdraví a bezpečnost vašich dětí.

Momentálně SVČ Vratimov připravuje vše tak, jako kdyby tábory být měly. Podnikáme všechny potřebné kroky pro zdárný průběh všech naplánovaných letních táborů. Nemusíte se bát své děti na naše tábory přihlásit. Dovoluji si však upozornit, že většina táborů v tuto chvíli hlásí plný stav. Volné termíny najdete na našich webových stránkách na liště tábory a výjezdy.

Jelikož se blíží termín pro odevzdání zdravotní způsobilosti dítěte a úhrady poplatku za tábor, přináším informace, jak v tuto chvíli postupovat:

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR
Přihláška na tábor musí být odevzdaná nejpozději 15 dnů ode dne přihlášení dítěte na tábor. Tady se nic nemění. Pokud své dítě na tábor přihlásíte, je nutné ve stanoveném termínu poštou na adresu SVČ Vratimov, Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov přihlášku zaslat nebo ji k nám doručit osobně. Akceptujeme pouze originál.

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST (týká se pouze pobytových táborů)
Termín odevzdání zdravotní způsobilosti prodlužujeme do 31.05.2021. Formulář najdete na webových stránkách SVČ Vratimov v záložce tábory, informace k táborům. Najdete si konkrétní tábor a po jeho rozkliknutí naleznete informace k danému táboru, mezi nimiž je i formulář pro potvrzení zdravotní způsobilosti lékařem. Platnost lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci pro děti je stanovena v § 9 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotního stavu dítěte. Pokud metodika táborů pro rok 2021 nebude nařizovat změnu.

ZÁLOHA ZA TÁBOR
Závaznou přihlášku je třeba potvrdit zaplacením zálohy v minimální výši 1 000 Kč u pobytových táborů a 500 Kč u příměstských táborů (na základě uhrazené zálohy a odevzdané přihlášky bude provedena rezervace místa na zvoleném táboře). Pouze tak si zajistíte rezervaci místa na táboře pro své dítě. Pokud zálohu neuhradíte, bude vaše místo na táboře nabídnuto náhradníkům.
  
DOPLATEK CENY TÁBORA
Termín na zaplacení zbývající částky do ceny poukazu byl původně stanoven na 30.04.2021. S ohledem na situaci a možné finanční těžkosti v některých rodinách jsem se rozhodla prodloužit termín doplatku do 31.05.2021. V případě, že budete potřebovat k úhradě více času, je nutné zaslat žádost ředitelce mailem na h.nevrla@svcvratimov.cz.  
Nemusíte se bát tábor doplatit. O své peníze nepřijdete. V případě, že budeme tábory rušit, bude všem přihlášeným vrácena celá uhrazená částka.
 
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY (netýká se pobytových táborů)
Účastníci příměstských táborů odevzdávají kromě výše uvedeného další dokumenty. Příměstské tábory SVČ Vratimov jsou prostřednictvím MAS Slezská brána podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu „Příměstské tábory v DDM Vratimov“. Projekt přináší povinnosti provozovatele a podpořené osoby (zákonného zástupce účastníka), které najdete na této webové stránce:
Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace | Informace k příměstským táborům - smlouvy... (svcvratimov.cz)
 
ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE
Pokud máte obavy a nechcete, aby vaše dítě letos na tábor jelo, chápeme to a vaše rozhodnutí budeme respektovat. V takovém případě je nutné dítě z tábora odhlásit nejpozději do 31.05.2021. Při odhlášení v tomto termínu vám bude vrácena celá vámi uhrazená částka. Pokud dítě odhlásíte po tomto termínu, nabíhají vám storno poplatky dle naši Organizační směrnice k táborům.

Víme, že nynější situace je složitá. Na tábory se těšíme nejen my, ale všichni vedoucí, kteří je pro děti připravují a tráví na nich s dětmi svůj volný čas. Ujišťuji vás, že jsme si plně vědomi své odpovědnosti. Pokud se v situaci cokoliv změní, budeme všechny přihlášené bezodkladně informovat.
 
V případě dalších dotazů mě kontaktujte.
 
Hana Nevrlá, ředitelka SVČ Vratimov
h.nevrla@svcvratimov.cz
604 670 737 
 
 
 

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.