Obecné informace ke kroužkům

OBECNÉ INFORMACE KE KROUŽKŮM
 

Obecné informace o kroužku, kurzu

 1. Věnujte pozornost organizačnímu řádu kroužků a kurzů.
 2. Vyberte si z nabídky kroužků a kurzů na webu SVČ Vratimov Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace | Kroužky (svcvratimov.cz) ten, do kterého chcete přihlásit sebe nebo své dítě a kliknutím jej otevřete.
 3. Nyní si můžete přečíst detailní informace o kroužku, kurzu. Věnujte pozornost ceně, délce trvání a typu úplaty = zápisného kroužku, kurzu, protože údaje, které vidíte v přehledu všech, mohou být orientační.
 4. Dobře se podívejte na typ zápisného a s ním spojenu délku trvání kroužku, kurzu. V nabídce jsou kroužky, kurzy s možností zaplatit zápisné ve dvou splátkách. V tomto případě se hlásíte na celou dobu trvání kroužku, kurzu, ale zápisné nám můžete uhradit ve splátkách. V tomto případě musí dojít k úhradě celého zápisného nejpozději do 31.12.2023.
 5. Činnost kroužků v tomto školním roce začíná v týdnu 18.09.2023 a končí v týdnu od 27.05.2024.
Postup při přihlašování do kroužku
 1. Přihlašování do kroužků probíhá elektronicky prostřednictvím klientského centra. Podrobný návod na přihlášení najdete vložit odkaz na NÁVOD K ELEKTRONICKÉMU PŘIHLAŠOVÁNÍ NA NAŠEM WEBU
 2. Vezměte prosím na vědomí, že proces online přihlašování zakládá pouze předběžnou přihlášku, kterou musí následně schválit pověřený pracovník SVČ Vratimov zpravidla do 5 dnů. Po schválení přihlášky Vám bude zaslána zpráva s informací o vygenerování přihlášky, která bude ke stažení v klientském účtu po dobu 4 měsíců. Od okamžiku schválení je vaše přihláška považována za závaznou.
 3. Přihlášku netiskněte. Pokud jste přihlášku vygenerovali ve svém klientském centru, je považována za závaznou. Není potřeba papírovou formu s podpisem.
 4. Nezapomeňte, že přihláška je na celý školní rok.
Cena kroužku (úplata za zájmové vzdělávání)
 1. Společně s přihláškou najdete v klientském centru pokyny k zaplacení úhrady za zájmové vzdělávání = cena kroužku.
 2. Cena každého kroužku je kalkulována na základě předpokládaných skutečných nákladů na daný kroužek.
 3. Pokud jste zvolili možnost uhradit kroužek ve dvou splátkách, znamená to rozložení úplaty, nikoliv přihlášení pouze na jedno školní pololetí. Obě splátky je nutno uhradit do 31.12.2023.
 4. Ředitelka SVČ Vratimov může poskytnout rozložení úplaty do více splátek na delší období na základě písemné žádosti účastníka nebo jeho zákonných zástupců.
 5. Zaplatit můžete několika způsoby:
 • Bankovním převodem na účet organizace. Prosíme o uvedení správného variabilního symbolu.
 • Online v Klientském centru SVČ Vratimov. Klientské centrum najdete na adrese: https://svcvratimov.iddm.cz. Zde můžete uhradit zápisné prostřednictvím bankovní platební karty nebo zrychleným bankovním převodem. V případě tohoto způsobu úhrady nepotřebujete znát variabilní symbol, vše proběhne automaticky.
 • V hotovosti na recepci organizace.
Slevy z úplaty za kroužek
 1. Sleva může být poskytnuta v odůvodněných případech (např. pozdější nástup do kroužku či kurzu, dlouhodobé onemocnění, stěhování apod.).
 2. Sleva se vypočítá vždy s ohledem na období kroužku či kurzu vzhledem k tomu, kolik schůzek a hodin z daného kroužku nebo kurzu již proběhlo, s ohledem na fázi kroužku či kurzu, ve které se nachází, stavu materiálu, co je očekáváno v následujícím běhu kroužku a kurzu a k rozpočtu kroužku.
 3. Výši úplaty může ředitelka SVČ Vratimov snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
  a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle Zákona o pomoci v hmotné nouzi
            b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle              zákona o sociálních službách, nebo
           c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb 
            dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.
 1. O poskytnutí slevy rozhoduje ředitelka SVČ Vratimov na základě písemné žádosti rodičů.
Vrácení zaplacené úhrady za kroužek = zápisné
 1. O vrácení zápisného nebo jeho části lze zažádat pouze ze závažných důvodů, které neumožňují dlouhodobě či vůbec navštěvovat kroužek nebo kurz (např. dlouhodobé vážné onemocnění).
 2. Zápisné organizace vrátí vždy, je-li překážka na straně organizace (např. neotevření kurzu nebo kroužku, zrušení kroužku, kurzu apod.). V tomto případě nemusí účastník o vrácení zápisného žádat.
 3. Na žádost účastníka vrátí organizace zápisné vždy, změní-li výrazně podmínky aktivity (termín schůzek, cenové podmínky apod.)
 4. Vždy se vrací zápisné za nevyčerpané období kroužku či kurzu vzhledem k tomu, kolik schůzek a hodin z daného kroužku nebo kurzu již proběhlo. Bude tedy vrácena částka, která odpovídá délce zrušeného období.
 5. Organizace může vrátit pouze tzv. ušetřené náklady (např. materiál apod.). Částka, jež se vrací, může být krácena o náklady, které by jinak padly na vrub organizace (mzdy, nájmy apod.)
 6. Zápisné se vrací na základě písemné žádosti, kterou musí předem schválit vedení organizace, které také rozhodne, zda bude zápisné nebo jeho část vrácena.
 7. Zápisné či jeho část organizace nevrátí v běžných případech absence v kroužku nebo kurzu (např. běžné onemocnění, dovolená apod.)
 8. Rozhodným datem, od kterého se bude odvíjet výše případné vratky zápisného je přijetí žádosti o vratku.
 9. O vrácení zápisného může účastník požádat i prostřednictvím Klientského centra SVČ Vratimov (https://svcvratimov.iddm.cz),  kde si může sám určit bankovní účet, na který chce případnou vratku zaslat, nebo si vratku nechat připsat na svůj účet v Klientském centru SVČ Vratimov a použít ji tak k úhradě kterékoliv jiné aktivity v organizaci. Tuto částku si může účastník rovněž kdykoliv nechat zaslat zpět na svůj bankovní účet, rozhodne-li se, že ji k úhradě jiných aktivit nechce využít.
Možnost individuálního nastavení splátek zápisného
 1. Účastník může v odůvodněných případech požádat organizaci o možnost individuálního splácení zápisného.
 2. Vedení organizace každou žádost posoudí individuálně. Při posuzování žádosti bude organizace komunikovat s žadatelem podmínky splácení zápisného.

V případě, že potřebujete jakékoliv další informace, máte dotazy, náměty, připomínky, něco Vám nefunguje apod., kontaktujte nás, budeme rádi a pomůžeme Vám

Kontakty

Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace
Frýdecká 377/61, 739 32 Vratimov
Recepce: 596 733 990; 734 312 761

Kancelář pedagogů: 596 732 333
E-mail: info@svcvratimov.cz
www.svcvratimov.cz
 
Pro kroužky na SVČ Vratimov a ZŠ Vratimov:
 Věra Pacíková – mobil: 734 443 694,
E-mail: v.pacikova@svcvratimov.cz

Pro kroužky na pobočkách (Ostrava-Hrabová, Řepiště, Paskov, Václavovice, Žabeň, ):
Renáta Böhmová – mobil: 734 312 763,
E-mail: r.bohmova@svcvratimov.cz
  

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.