Informace k pobytovým táborům


Pobytové tábory:

Vážení rodiče,
 
pokud Vaše dítě je přihlášeno na pobytový tábor, jehož provozovatelem je SVČ Vratimov, přečtěte si prosím informace ohledně povinnosti testování dětí před nástupem na tábor.
Pozor! U odjezdu je nutné mít vyplněné nové čestné prohlášení rodičů
(Čestné prohlášení oprávněné osoby).

Informace o povinnosti testování.pdf

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ OPRÁVNĚNÉ OSOBY.pdf 


Informace Staré pověsti české.pdf 

Informace Badatel Výtvarník.pdf 

Informace Avengers Endgame.pdf 

Informace Basta.pdf 

Informace TOP Camp.pdf