Novinky

27.10.2021 Podzimní prázdniny

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v souladu s organizačním řádem SVČ Vratimov, z důvodu podzimních prázdnin – středa, pátek 27. - 29. října 2021, včetně čtvrtku 28. října – státní svátek, nebudou probíhat kroužky.

01.09.2021 Nabídka kroužků na šk. rok 2021/2022

Od 1. září od 8 hodin bylo spuštěno přihlašování na nový školní rok. Koukněte na naši bohatou nabídku kroužků.

Pokyny k přihlášce a platbě tábora

POKYNY PRO ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU
 1. Z důvodu evidenčního programu SVČ Vratimov dodržte prosím tento postup: zvolte si tábor, telefonicky, e-mailem, nebo osobně v recepci nahlaste osobní údaje Vašeho dítěte podle tohoto seznamu: rodné číslo dítěte, jméno a příjmení dítěte, zdravotní pojišťovna (kód), bydliště (ulice a číslo popisné, PSČ, město), kontakt na dítě (mobil), jméno a příjmení rodičů včetně kontaktů – telefon + mail, název školy, kterou dítě navštěvuje, upozornění na zdravotní stav účastníka, pokud je to třeba.
 2. Pokud vaše dítě je již vedeno v evidenci SVČ a nemá žádnou změnu, je možno využít přihlášení on-line. Závazná přihláška se Vám po jejím schválení vygeneruje ve Vašem klientském centru na webových stránkách www.svcvratimov.cz.  Přihlášku je třeba vytisknout nebo Vám ji vytiskneme přímo v recepci SVČ Vratimov.
 3. Po obdržení přihlášky zkontrolujte všechny údaje, podepište a odevzdejte v recepci SVČ do 15 dnů po přihlášení, nejpozději do 30. 4. 2022 (můžete zaslat poštou). Součástí přihlášky je příkaz k úhradě s údaji potřebnými k zaplacení poukazu.
 4. Závaznou přihlášku je třeba potvrdit zaplacením zálohy v minimální výši 1 000 Kč u pobytových táborů a 500 Kč u příměstských táborů (na základě uhrazené zálohy a odevzdané přihlášky bude provedena rezervace místa na zvoleném táboře), přihlášku nutno potvrdit do 15 dnů úhradou zálohy.
 5. Je možné uhradit ihned celou částku.
 6. Pokud nebude záloha zaplacena v daném termínu, bude dítě odhlášeno. O zrušení rezervace budete informování e-mailem.
 
POKYNY PRO PLATBU TÁBORŮ

Cenu poukazu uvedenou na přihlášce můžete uhradit:
 1. v hotovosti do pokladny v recepci SVČ Vratimov,
 2. převodem z vašeho účtu (příkaz k úhradě je součástí závazné přihlášky),
 3. složenkou typu A,
 4. složením hotovosti na přepážce kterékoli pobočky České spořitelny,
 5. poukaz hradí zaměstnavatel - v případě žádosti zaměstnavatele o příspěvek, je postup následující:
  • vyžádáte si u nás tiskopis žádost o příspěvek z FKSP na rekreaci dítěte, který odevzdáte svému zaměstnavateli,
  • zaměstnavatel na základě žádosti zašle objednávku na adresu SVČ,
  • SVČ na základě objednávky vystaví zaměstnavateli fakturu.
Údaje pro platbu poukazu:
 1. Číslo účtu: 1734085319/0800 + var. symbol = číslo přihlášky.
 2. Poukaz uhraďte do termínu uvedeného v informacích k Vámi vybranému táboru.
 3. Odevzdanou přihlášku nutno potvrdit do 15 dnů úhradou zálohy ve výši 1 000 Kč u pobytových táborů a 500 Kč u příměstských táborů.
 
DALŠÍ POKYNY
 1. Všechny potřebné informace k Vámi vybranému táboru naleznete na www.svcvratimov.cz v záložce TÁBORY, INFORMACE K LDT – zde si rozkliknete zvolený tábor.
 2. Součástí informací jsou i tiskopisy ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST DÍTĚTE a PROHLÁŠENÍ RODIČŮ.
 3. Tiskopis ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST DÍTĚTE je třeba nechat vyplnit ošetřujícím lékařem a do 30.4. daného kalendářního roku odevzdat v recepci SVČ Vratimov. Týká se pouze pobytových táborů. Toto potvrzení má platnost 2 roky ode dne vystavení lékařem. Je možno nahradit ho tiskopisem JPP.
 4. Tiskopis PROHLÁŠENÍ RODIČŮ je nutno vyplnit s datem nástupu dítěte na tábor a podepsaný odevzdat při předání dítěte na tábor.
 5. Před odevzdáním přihlášky si přečtěte Organizační směrnici k táborům a Táborový řád.
 6. Upozornění na podmínku přijetí dítěte na LDT – dítě je zdravotně způsobilé k účasti a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním (Zákon 258/2000 Sb. v platném znění). Bez povinných očkování nelze dítě na tábor převzít.
DŮLEŽITÉ INFORMACE

Upozornění na podmínku přijetí dítěte na LDT – dítě je zdravotně způsobilé k účasti a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním (Zákon 258/2000 Sb. V platném znění). Bez povinných očkování nelze dítě na tábor převzít.