Pokyny k přihlášce a platbě tábora

POKYNY PRO ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU
 1. Z důvodu evidenčního programu SVČ Vratimov dodržte prosím tento postup: pokud ještě nemáte, založte si Klientský účet (rodné číslo dítěte, jméno a příjmení dítěte, zdravotní pojišťovna (kód), bydliště (ulice a číslo popisné, PSČ, město), kontakt na dítě (mobil), jméno a příjmení rodičů včetně kontaktů – telefon + mail, název školy, kterou dítě navštěvuje, upozornění na zdravotní stav účastníka, pokud je to třeba). V tomto účtu pak své dítě přihlaste na tábor.
 2. Pokud vaše dítě je již vedeno v evidenci SVČ a nemá žádnou změnu, je nutno využít přihlášení on-line. 
 3. Závaznou přihlášku je třeba potvrdit zaplacením zálohy v minimální výši 1.000 Kč (na základě uhrazené zálohy bude provedena rezervace místa na zvoleném táboře), přihlášku nutno potvrdit do 15 dnů úhradou zálohy.
 4. Je možné uhradit ihned celou částku.
 5. Pokud nebude záloha zaplacena v daném termínu, bude dítě odhlášeno. O zrušení rezervace budete informování e-mailem.
 
POKYNY PRO PLATBU TÁBORŮ

Cenu poukazu uvedenou na přihlášce můžete uhradit:
 1. v hotovosti do pokladny v recepci SVČ Vratimov,
 2. QR nebo kartou přes vaše klientské centrum
 3. převodem z vašeho účtu (příkaz k úhradě je součástí závazné přihlášky),
 4. složenkou typu A,
 5. složením hotovosti na přepážce kterékoli pobočky České spořitelny,
 6. poukaz hradí zaměstnavatel - v případě žádosti zaměstnavatele o příspěvek, je postup následující:
  • zaměstnavatel na základě žádosti zašle objednávku na adresu SVČ,
  • SVČ na základě objednávky vystaví zaměstnavateli fakturu.
Údaje pro platbu poukazu:
 1. Číslo účtu: 1734085319/0800 + var. symbol = číslo přihlášky.
 2. Poukaz uhraďte do termínu uvedeného v informacích k Vámi vybranému táboru.
 3. Odevzdanou přihlášku nutno potvrdit do 15 dnů úhradou zálohy ve výši 1.000 Kč.
 4. Celou částku nutno uhradit do 30.04. 
 
DALŠÍ POKYNY
 1. Všechny potřebné informace k Vámi vybranému táboru naleznete na www.svcvratimov.cz v záložce TÁBORY, INFORMACE K LDT – zde si rozkliknete zvolený tábor.
 2. Součástí informací jsou i tiskopisy ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST DÍTĚTE a PROHLÁŠENÍ RODIČŮ.
 3. Tiskopis ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST DÍTĚTE je třeba nechat vyplnit ošetřujícím lékařem a do 30.04. daného kalendářního roku odevzdat v recepci SVČ Vratimov. Týká se pouze pobytových táborů. Toto potvrzení má platnost 2 roky ode dne vystavení lékařem. Je možno nahradit ho tiskopisem JPP.
 4. Tiskopis PROHLÁŠENÍ RODIČŮ je nutno vyplnit s datem nástupu dítěte na tábor a podepsaný odevzdat při předání dítěte na tábor.
 5. Přečtěte si Organizační směrnici k táborům a Táborový řád.
 6. Upozornění na podmínku přijetí dítěte na LDT – dítě je zdravotně způsobilé k účasti a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním (Zákon 258/2000 Sb. v platném znění). Bez povinných očkování nelze dítě na tábor převzít.
DŮLEŽITÉ INFORMACE

Upozornění na podmínku přijetí dítěte na pobytové LDT – dítě je zdravotně způsobilé k účasti a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním (Zákon 258/2000 Sb. V platném znění). Bez povinných očkování nelze dítě na tábor převzít.


 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.