Informace k příměstským táborům

 Příměstské tábory na léto 2024

Nabídka táborů bude zveřejněna 1. ledna 2024 a přihlašování spustíme ve čtvrtek 4. ledna 2024 od 8:00 hod na webových stránkách www.svcvratimov.cz/tabory-a-vyjezdy.

Tvoříme komunitu
Středisko volného času Vratimov se jako partner podílí  na realizaci projektu Tvoříme komunitu, který je spolufinancován z operačního programu Zaměstnanost Plus.
Žadatelem o grant a jeho příjemcem je MAS Slezská brána se sídlem Mírová 178, Řepiště.
Projekt řeší problémy sociálně vyloučených a sociálním vyloučení ohrožených osob žijících v
prostředí venkova, v území působnosti MAS Slezská brána. V projektu budou realizovány
a) zaměstnanostní programy pro osoby ohrožené na trhu práce;
b) aktivity podporující rodinné vazby ve formě komunitních venkovských táborů;
c) aktivity zaměřené na aktivní zapojování a participaci sociálně ohrožených členů místních
komunit a seniorů do komunitního života v regionu prostřednictvím komunitní práce.
 
Středisko volného času Vratimov je v projektovém období od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2026 odpovědné za realizaci příměstských táborů (tzv. komunitních venkovských táborů), a to nejen ve Vratimově, ale i dalších obcích spadajících do působnosti MAS Slezská brána.
Z dotace bude hrazena část personálních nákladů osob pečujících o děti na komunitních táborech (vedoucích) a personální náklady metodika komunitních táborů. Tyto náklady tak nepůjdou na vrub rodičů.
Tým SVČ Vratimov
 
Projekt OPZ+ Tvoříme komunitu reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000014
 
Informace a smlouvy k PT budou aaktualizovány začítkem roku 2024.

Smlouva s rodiči o účasti dítěte na PT 2024  

Monitorovací list podpořené osoby OPZ 

Informace k PT - Šachový I..pdf 

Informace k PT - Šachový II..pdf 

Informace k PT - Výlet do vesmíru.pdf  

Informace k PT - Hrdinové Marvelu.pdf 

Informace k PT - BaSTa.pdf 

Informace k PT - Tvořílek.pdf 

Informace k PT - English Camp Junior Žabeň.pdf 

Informace k PT - Úžasňákovi.pdf 

Informace k PT - Cesta kolem světa I..pdf

Informace k PT - Cesta kolem světa II..pdf 

Informace k PT - Putování za pokusem.pdf 

Informace k PT - TOP City.pdf 

Informace k PT - Mažoretky Řepiště.pdf 

Informace k PT Z pohádky do pohádky Václavovice.pdf Informace k PT - Hrdinové Marvelu.pdf 
 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.