Práce dětí

Ukázka prací dětí zájmového útvarů Programování I. se zaměřením na web.
Vojta
Mája
Renáta
Jonas